LÉČBA UMĚNÍM

 
 
 
 
 
 
Cesta Medium
 

 

„Z čeho vytvoříš své dílo? Ze svého života, neboť nic jiného nemáš a nic jiného neznáš. Ze své bolesti, utrpení i radosti…“ Jan Zrzavý

Tato slova našeho velkého umělce mě provázejí už od mých studií na umělecké škole. Jsem také vděčná osudu, že jsem se s panem Zrzavým na sklonku jeho života setkala osobně, na což dodnes velmi ráda vzpomínám.

Ráda bych se chtěla v krátkosti zastavit u své výtvarné malířské činnosti. Pomohla mi překonat někdy velmi nelehká období v mém životě, tehdy jsem si to ale neuvědomovala. Opravdu jsem malovala to, co jsem uvnitř v sobě cítila, to, co jsem žila. Zpětně jsem pochopila ze svých obrazů, které byly v té době temné, že mi při tvorbě pomáhalo uvolnit se, vykreslit se ze svých prožitků a nechat odejít negativní emoce. V obrazech ale vždy prosvětlovalo alespoň malinkaté světlo – jakási naděje, možnost volby, že záleží na nás, jak se rozhodneme a že existuje dobro a láska. V té době jsem také začala praktikovat jógu, jedno se spojilo s druhým a mé obrazy se začaly poznenáhlu proměňovat v pozitivnější a světla přibývalo.

Za svou, asi čtyřicetiletou praxi s uměním, jsem se přesvědčila, že pomáhá v životě nejen samotnému tvůrci, ale i lidem, kteří se na něj chodí dívat do galerií, výstavních síní. Také doma můžete mít obrazy, které jste si pořídili prostě proto, že se vám jednoduše líbily. Nějakým způsobem souzněla duše divákova s duší umělce. Jsou to ty vzácné chvíle, kdy najednou dokážete stát před obrazem nebo jiným uměleckým předmětem nekonečně dlouho. 

Pokud chceme, aby umění vneslo do našeho života harmonii, je nejlepší, když začneme tvořit sami. Nepůjde v tomto případě o umělecké dílo, ale o proces samotný, který může mít ozdravující účinek. V mnohých případech se však také stává, že když vznikají práce intuitivně, mohou mít někdy hodnotu i dobrého umění. V každém případě však přinášejí tvůrci uvolnění a radost z toho, že něco vytvořil, co má důležitost především pro něj samého. Život nám bude neustále předkládat krásné i těžké chvíle, záleží jen na nás, jak se k nim budeme stavět. „Cesta se totiž nedá naučit, je jen možné se po ní vydat.“

Tak zní jedna úvaha moudrých. Různé výtvarné techniky nám mohou být dobrým průvodcem a být nesmírně prospěšné v tom, abychom svou cestu lépe chápali. Můžeme tak lépe vnímat své emoce, prožitky pojmenovat, umět je pochopit, a tak si i více rozumět. To vše nás může přivézt k tomu, že je skutečně nádherné žít a radovat se z každého okamžiku našeho života.