Čtvrtletní kurzy

„Vaše tělo je jediná věc, která vám musí vydržet po celý život.
Tvoří podstatu vaší pozemské existence.
Dopřejte mu tedy energii a zlepšete jeho funkčnost”.
                                                                                                  Dan Millman
Čtvrtek 9. ledna 2020 od 16.00 do 18.00 hodin: 
ZÁPIS DO PRAVIDELNÝCH ZIMNÍCH TÝDENNÍCH KURZŮ JÓGY  
pro období LEDEN - BŘEZEN 2020
Jógový sál, 9. ZŠ, E. Krásnohorské, Frýdek

Kurzy začínají v týdnu od 13. ledna 2020

ROZVRH HODIN – JÓGOVÝ SÁL, FRÝDEK 
 
  9.00 - 10.30  12.00 - 13.30 14.00-15.30   16.00-17.30 17.45-19.15 19.30-21.00
Pondělí  
SENIOŘI 
SENIOŘI
9. ROČNÍK
POKROČILÍ
2. ROČNÍK RELAXAČNÍ TECHNIKY
Úterý
RANNÍ
PROTAŽENÍ
SENIOŘI
 
PÁTEŘ
A JÓGA
9. ROČNÍK
POKROČILÍ
9. ROČNÍK
POKROČILÍ
Středa      
1. ROČNÍK
4.-5. ROČNÍK
DYNAMICKÉ MEDITACE
Čtvrtek
 
   
1. ROČNÍK
2.-3. ROČNÍK
6. ROČNÍK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cena:  10 lekcí po dvou vyučovacích hodinách (1 lekce = 90 minut)
 
 • 1.- 9. ročník,  Páteř a jóga, DYNAMICKÉ MEDITACE, RELAX: 900,- Kč, studenti, nezaměstnaní, důchodci 800,- Kč
 • Kurz seniorů: 450,- Kč 
 

ROZVRH HODIN – OÁZA, RAŠKOVICE 

        16.00-17.30  17.45-19.15       19.30 - 21.00
Pondělí
3.-4. ROČNÍK
JÓGA A PÁTEŘ
2. ROČNÍK
Úterý
4.-5. ROČNÍK
 
Středa 1. ROČNÍK
17.45 - 20.15
JÓGA SE SAUNOU

 

Přihláška ZDE

Cena: 10 lekcí po dvou vyučovacích hodinách (1 lekce = 90 minut)

 • 1. - 9. ročník, jóga a páteř: 800,- Kč (cena za jednu lekci - 90 min -  je 80,- Kč), studenti, nezaměstnaní, důchodci 700,- Kč
 
 • JÓGA SE SAUNOU - 1 900,- Kč (10 lekcí po 150 minutách)

 


 

Třikrát v roce - vždy v lednu, březnu a v září Vás zveme do pravidelných kurzů. Dle zájmu otevíráme kurzy RÁDŽA JÓGY od 1. až 9. ročníku. Také se k nám můžete připojit v relaxačních technikách, hatha józe, dynamických meditacích a v dalších aktivitách, která jsou vždy aktuálně pro dané období zveřejněna.

V našich jógových sálech ve Frýdku a v Raškovicích pro Vás máme připraveny podložky na cvičení, stačí si vzít pohodlné oblečení, pokud možno z přírodního materiálu. Součástí našeho výukového programu je velká šíře materiálů jako jsou skripta či audio-nahrávky některých technik, které doplňují výuku a Vy si je v případě zájmu můžete zakoupit. 

 

JÓGOVÝ SÁL FRÝDEK

 • P1177562_Small
 • P4050332_Small
 • P5308905_Small
 • P9202456_Small

 

 JÓGOVÝ SÁL OÁZA RAŠKOVICE

 • Sál_1_Small
 • Sál_2_Small
 • Sál_3Small
 • Sál_4_Small
 

 

 NÁPLŇ JEDNOTLIVÝCH KURZŮ

    PA041256 Small  
 
Cyklus cvičení promyšleně propracovaných tak, aby na sebe navazovala. Postupně se budete seznamovat s filosofií i praxí Královské jógy - Rádža jógy. Nabídneme Vám nejrůznější jógová témata, která vytvoří mozaiku, jejíž díly do sebe postupně začnou „zapadat“. Jsou to techniky, které pozitivně působí na naše tělo (udržení či zlepšení zdravotního stavu svalů, kloubů, celé páteře, stimulace a revitalizace vnitřních orgánů, dechové techniky, kvalitní zásobování organismu kyslíkem, celková tělesná kondice), naši psychiku (postupné odbourávání stresu a napětí, psychických bloků, relaxace jako podmínka regenerace organismu a obnovy tělesných i duševních sil) i duši (smysluplně strávený čas v prostředí a kolektivu podněcující psychickou a duševní rovnováhu).  Jeden „ročník“ představuje 10 setkání v trvání dvou vyučovacích hodin (90 min.), jedenkrát týdně, tedy přibližně jedno kalendářní čtvrtletí. Jednotlivé ročníky na sebe obsahově navazují.      
      
divka
ŽENA - ZDRAVÍ, MLÁDÍ A KRÁSA
Cyklus setkání zaměřený na vše, co ženy potřebují, od tělesných cvičení, přes dýchání, relaxační techniky, filosofii.
Osvěžení, rady, nápady a inspirace pro ženy a dívky všeho věku po stránce fyzické, psychické i duševní. 
Společně si také připomeneme, kde se skrývá pravá krása ženy i to, že krása ženy roste s léty. ...
Moc se těšíme na setkání ... 
 
10 setkání v trvání dvou vyučovacích hodin (90 min.), jedenkrát týdně.
 
P9131144 Small
 
Cyklus setkání zaměřený především na harmonizaci osobnosti po stránce psychické, postupné odbourávání stresu, napětí, psychických bloků, negativních emocí, zkvalitnění našeho života. Nabídneme Vám techniky nejmodernější kvantové psychologie, která vychází z poznatků kvantové fyziky, stejně jako jógové techniky staré tisíce let, některé z nich byly v ještě nedávné minulost tajné. Moderní vědecké poznatky, metody a techniky zcela korespondují s tím, co jóga zná, kam až její kořeny sahají. Psychohygiena reaguje na stále se zvyšující množství stresových faktorů, společenských a jiných tlaků, kterým jsme dnes a denně vystavováni a potřebě tomu všemu úspěšně odolávat. Narůstající psychické tlaky, ústí v osobní nejistotu, napětí, obavy a strachy. Bohužel je dnes již mnohdy mylně považujeme za „normální“ stavy našeho bytí. Opak je pravdou. 
 
10 setkání v trvání dvou vyučovacích hodin (90 min.), jedenkrát týdně.
 
P1010138 Small
 
V těchto kuzrech se zaměřujeme především na tělesná jógová cvičení. Jsou vhodná, jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Od nejjednodužších pozic se postupně seznamujeme s pozicemi náročnějšími. Cvičení jsou zaměřena na dobrou statiku naší páteře, rozcvičení kloubů, protažení svalů. Setkáte se zde s Pozdravem slunci, Pozdravem měsíci, torzními cviky, Tibetskými rity, s čarováním s imunitou a dalšími sestavami. Dle vyspělosti účastníků a zvládání jednotlivých ásánů se postupně propracujete i k Rišikešské sestavě, která je již náročnější a vyžaduje dobrou průpravu a připravené tělo pro náročnější pozice. 

10 setkání v trvání dvou vyučovacích hodin (90 min.), jedenkrát týdně.

 
 Kurz B Small
 
Dynamické meditace vycházejí z tantry, ale můžeme se s nimi setkat například i v súfizmu. Nejvíce je propracoval a v tzv. „západním světě“ rozšířil Osho Rajeesh. S pomocí specifické hudby, tance a pohybu těla se zbavujeme balastu a vnitřních „nečistot“, odpoutáváme pozornost od nepřeberné šíře podnětů z vnějšího světa a postupně se obracíme do vlastního nitra, ke svému moudrému vnitřnímu Já. Jsou vynikající technikou pro všechny, kdo mají rádi pohyb v souladu s hudbou, pro všechny kdo mají pocit, že se nedokáží v klidu na delší čas zastavit a odpoutat se od myšlenek neustále rotujících v neklidné mysli. Techniky tak zvaných „dynamických meditací“ jsou často velmi katarzní, působí na očistu celé osobnosti. 

10 setkání v trvání dvou hodin (120 min.), jedenkrát týdně.

 úterní jóga Small
Někdy je to jako blesk z jasného nebe, jindy se velmi nenápadně a pozvolna snižuje tělesná i psychická kondice. To je důvodem neustat v aktivitě, ale upravit ji, a případně ji nastartovat. Jóga má potenciál zkvalitnit náš život po všech stránkách navzdory rostoucímu věku. Pomůže zvýšit mobilitu kyčelních kloubů, svalovou sílu, koordinaci, stabilitu, vnímání prostoru, regeneraci vnitřních orgánů, peristaltiku střev, stimulaci fyziologických pochodů v našem organismu a ve výčtu bychom mohli ještě dlouho pokračovat. Velkou roli hraje harmonizace psychické oblasti, pozitivní přístup k životu, zkrátka dobrá nálada. Velké množství technik provádíme s využitím židlí, což přispívá k pocitu pohody a radosti z dobře zvládnutých prvků, pohodlné sezení i při snížené pohyblivosti kloubů. Kolektiv nabízí možnost sdílení, inspiraci, načerpání energie, pocit sounáležitosti.

10 setkání v trvání dvou vyučovacích hodin (90 min.), jedenkrát týdně.