O ŠKOLE

Milí přátelé,
Škola jógy Karakal působí ve Frýdku-Místku od roku 1996. Naším posláním je seznamovat přátele s filozofií a technikami jógy a umožnit jim plné využití všeho, co jóga nabízí. Ve svých kurzech vyučujeme systém RÁDŽA JÓGY (královské jógy), více zde, který zasahuje do oblasti tělesné, duševní i duchovní. Velkou pozornost při tom věnujeme oblasti zdraví a nabízíme širokou škálu preventivních cvičení i možností, jak pomáhat při léčení již vzniklých potíží ať tělesných nebo duševních. Usilujeme o to, aby se naši přátelé naučili mít radost nejen ze samotných technik a to bez ohledu na to, jak se jim daří, ale aby je cvičení vedlo a inspirovalo k lásce a radosti ze života vůbec. Věříme, že: "JÓGA je jednou z cest, jak poznat sám sebe, jak žít v souladu sám se sebou i se svým okolím a celým světem, jak dosáhnout tělesné i duševní rovnováhy, tělesného i duševního zdraví, jak získat celoživotní štěstí".

 

Karakal Small
       Na začátku krátké zamyšlení:
 
"A zdálo se, jakoby lamaserie Šangri-la byla pevninou chráněný přístav, nad nímž se Karakal tyčí jako maják. Ta podobnost byla ještě zřetelnější tím, že na vrcholu bylo zářivé světlo, šlehaly tam ledově modré záblesky, odpovídající skvostnému jasu, který odrážely. Cosi přimělo Conwaye, aby se zeptal, co doslovně znamená to jméno a Čangova odpověď se ozvala jako šeptaná ozvěna jeho vlastního zahloubání: "Karakal znamená v podřečí zdejšího údolí MODRÝ MĚSÍC", pravil Číňan.........

 

 

  • Tato citace pocházi z románu Jamese HILTONA  - ZTRACENÝ OBZOR . Je to jeho nejzajímavější, nejpoutavější a myšlenkově nejvýraznější kniha. Tento brilantně vyprávěný napínavý příběh z exotického prostředí, příběh snově poetický a symbolický, je podobenstvím o pohádkovém ráji na zemi, v němž může být člověk šťastný. Současně je ale podobenstvím i o tom, že ani ráj by neměl být člověku vnucován. James HILTON v knize nabízí čtenáři k zamyšlení ledacos, co mnohé z nás někdy nutí k přemýšlení. A zejména jedna z těch zajímavých myšlenek se proplétá celou knihou: je třeba, abychom odcházeli z tohoto světa dříve, než je bezpodmínečně nutné? Je možné prožít aktivním plnohodnotným životem třeba 200 let? Je možné udržet si mládí až k odchodu z tohoto světa? Proč vlastně stárneme a předčasně umíráme? Proč připustíme, aby nás nemoc ovládla a zdevastovala? Proč? Proč? Proč? A ta fiktivní hora někde v Himálajích - KARAKAL - se zde kromě jiného stává jakýmsi symbolem, vizí, snem o prožívání Žití v celé jeho košatosti, v lásce, v pozitivním myšlení, toleranci, štěstí a harmonii. Snem, který nám cesta JÓGY nabízí jako realitu.
  • Ve slovnících cizích slov nebo v přírodopisných učebnicích bývá pod heslem KARAKAL uváděno třeba: KARAKAL mj. je africký stepní rys, rys KARAKAL (Lynx caracal) vyznačuje se velkou pružností a pohyblivostí. Je znám svou schopností bleskových reakcí, rychlého rozhodování a schopností koncentrace, soustředění. Ale to jsou přece schopnosti, které vám nabízejí cvičení jógových technik, jako jsou ÁSANY, BANDHY, PRÁNÁJÁMA a další.
  • V sanskrtsko - českém slovníku, který sestavil František BENDA (vydalo Moravské sdružení pro ekologii člověka Brno, 1990) si můžeme najít: KARA = působitel, ruka, KAL, KÁLA= čas, smrt, černý, ale také ŠIVA (patron JÓGY) tedy s určitou mírou nadsázky Ruka ŠIVOVA.

  Tolik k našemu názvu, můžete si vybrat. Nás ale snad nejvíce upoutala hora Karakal - Modrý měsíc - místo, kde lidé žijí šťastný život a takový bychom jim chtěli nabízet i my.

A protože jeden moudrý GURU kdysi řekl, že každý člověk je ve svém životě povinen předávat dále vše, co ho jeho učitelé naučili, dospěli jsme k názoru, že se s Vámi podělíme alespoň o část toho, o co jsme my byli léty obohaceni. Nabízíme Vám informace, které Vám pomohou zkvalitnit a zpříjemnit život na CESTĚ, po které kráčíte. Škola jógy Karakal považuje seznamování široké veřejnosti s cestou jógy za své poslání. Mluvit o józe je ale dosti obtížné, protože její rozsah je nepředstavitelně velký.

Jóga vznikla v Indii před zhruba 4 5OO léty a je jednou z cest, která vede ke zkvalitnění našeho života. Zastřešuje zejména tři velké oblasti našich možných zájmů, a to oblast tělesnou, mentální (psychickou) a duchovní. A tyto se samozřejmě opět štěpí na další seskupení. Činorodému člověku nabízí cestu KARMAJÓGY, kde prostředkem vlastního vývoje je obecně prospěšná činnost. Pro citově založeného člověka je tu BHAKTIJÓGA se snahou pěstovat a rozvíjet lásku k lidem, k přírodě, k Bohu. Lidem, kteří jsou intelektuální, zvídaví se nabízí DŽNÁNAJÓGA. Patandžaliho systém jógy je dnes všeobecně znám jako RÁDŽAJÓGA. Různé cesty, ale všechny se dříve nebo později spojují - a všechny vedou k jednomu cíli.