Náš kolektiv

Milí přátele,
v naší Škole se setkáte se zajímavými osobnostmi jógy. Jsou mezi námi takoví, kteří se jogou zabývají už dlouhá léta, ale i takoví, kteří jsou na začátku. Všichni jsme si vědomi toho, že vyučovat jógu je poslání, které musí mít člověk rád. Ještě důležitější, je to, co nám klade na srdce náš společný učitel Zdeněk Šebesta: Především musíte mít rádi své žáky nebo spíš přátele, pokud tomu tak bude, určitě Vám odpustí i to, že třeba někdy nebudete něco vědět".
Náš kolektiv se v průběhu let obměňuje, to hlavní ale zůstává - říci lidem, že život je kouzelný dar a neumět si ho vychutnat, by byla velká škoda. A tak se Vám snažíme předat rady, které jsme načerpali od svých učitelů, studiem a především vlastní praxí. 
Dovolte nám nejříve představit zakladatele naší školy.
 
 
 
    1 - Zdeněk-výřez Large   

 ZDENĚK ŠEBESTA

Zajímá se o jógu od roku 1962. V průběhu let měl to štěstí, že se setkal s některými vůdčími osobnostmi jógového světa, které ho inspirovaly k další práci na sobě. V roce 1996 založil ŠKOLU JÓGY KARAKAL. Je dlouholetým učitelem jógy a jeden z nejstarších učitelů v naší republice, který je ve svém věku stále nesmírně činný. Vede kurzy, víkendová setkání, píše skripta, nahrává relaxační CD. Byl to právě on, kdo v roce 2008 ve svých 80. letech zahájil výstavbu Oázy v Raškovicích a dokázal všechny své přátele motivovat k tomu, aby se celé nelehké dílo zdařilo.
Seznamování zájemců s jógovými technikami a filozofií považuje za své poslání a věnuje mu prakticky všechen volný čas. Jedno jeho životní krédo je:
„Ukážeme vám cestu, jít už ale musíte vy sami.“

 

Zdeněk pochází z Raškovicích v okrese Frýdek-Místek. Jeho dlouholeté zkušenosti s jógou jsou pro všechny zdrojem nevyčerpatelné inspirace. Je motivací pro všechny, kteří se s ním setkají, že i ve vysokém věku může být člověk mladý, plný elánů a radosti ze života. Nepřednáší, jak to máme dělat, ale svým příkladem opravdu žije. 

Jeden z rozhovorů se Zdeňkem si můžete přečíst zde.

 Lenka Small  LENKA KOVALOVÁ

Řízením osudu se stalo, že mi jóga velmi pomohla v nelehkém období mého života, začala jsem se jí věnovat v roce 1991. Tato cesta, na kterou jsem nastoupila, byla zpočátku velmi nesmělá, ale po určité době mi ukázala, že když hledáme, můžeme najít sami sebe. To, co získáme od druhých, můžeme předat dál, je to ten nejlepší způsob učení i předávání moudrostí života. A já získávala od svého moudrého, laskavého (někdy trošku přísného) učitele Zdeňka. Ukázal mi a ukazuje i dalším lidem, že každý den je nádherný a když člověk sebere všechny své síly, může někdy dokázat i zázraky. Po určité době mě jóga oslovila natolik, že jsem se jí začala věnovat v každém volném okamžiku a opravdu někdy ani sama nevím, jak se vlastně stalo, že Školu, kterou jsme založili společně se Zdeňkem, nakonec vedu a jsem její ředitelkou. Věřím, že jsem pro všechny své přátele-spolupracovníky především člověkem, který se snaží dělat dobře svou práci, která je potřebná pro druhé. Mimo výuky jógy se věnuji umělecké výtvarné tvorbě. Nechávám se inspirovat názory filozofů, kteří říkají, že vše cenné, čím můžeme obohatit svůj život, nalézáme v sobě. 

„Z čeho vytvoříš své dílo? Ze svého života, neboť nic jiného nemáš a nic jiného neznáš.“                                                                                                       Jan Zrzavý

Lenka je spoluzakladatelkou školy jógy KARAKAL. Má kvalifikaci cvičitele jógy 2. třídy, udělený FTVS Univerzity Karlovy v Praze. Podílí se na přípravách akcí školy i na jejich výuce. Věnuje se také arteterapií, nahrává CD, spolupracuje na zpracování školních „skript".  Jejím velkým zájmem a profesí je umělecká činnost.

 LenkaCh Large
LENKA CHAMRÁDOVÁ
V minulosti jsem se s jógou setkala již několikrát, v různých časových obdobích, mimo jiné i díky svému tatínkovi, díky jeho úhlu pohledu na život, jeho zájmu o východní nauky, poznávání tajemství Života i Sebe sama, které nikdy nebylo hlasité a okázalé, „pouze“ žité. 
V létě roku 2006 jsem se poprvé setkala se Školou KARAKAL na semináři „Kaya-Kalpa“. Celý program mne velmi oslovil, včetně způsobu, jakým byla filosofie i praxe jógy předkládána. Měla jsem pocit, jako by Zdeněk vyslovoval nahlas to, co kdesi ve mně již dávno bylo. Uvědomila jsem si, že filosofie jógy nabízí člověku cestu ke zkvalitnění života po všech stránkách a lze se po ní vydat bez jakéhokoliv věkového, zdravotního, duchovního či jiného omezení. Vydala jsem se na cestu, která mne stále více obohacuje. Nesmírně si vážím toho, že se mi na ní dostalo příležitosti setkat se a čerpat z celoživotních zkušeností osobností, jako Zdeněk Šebesta, PhMr. Rudolf Skarnitzl, Doc. MUDr. František Véle, CSc, a mnoha dalších. Ukázali mi, že jóga není cvičení, zájmová činnost, duchovní hledání odtržené od reality a podobně, ale ZPŮSOB ŽIVOTA, náš úhel pohledu a jednání v každodenních situacích. A že „náš život není nic jiného, než velká škola, která nemá prázdniny. Všemu a všem DĚKUJI. 

„Není trvalého štěstí v žádném z předmětů světa. Je v nás.“
                                                                         Eduard Tomáš

Lenka se podílí na přípravách a organizací téměř všech akcí Školy, vyučuje pokročilejší ročníky a dynamické meditace. Má kvalifikaci cvičitele jógy 1. třídy, udělený FTVS Univerzity Karlovy v Praze. 

 Dalibor Large
DALIBOR KALIŠ

Nastupovala devadesátá léta a pro mne, jednoho z manažérů velkého hutního podniku, také nová etepa pracovních aktivit – stres a zvýšené fyzické i psychické zatížení. Lékaři avizovaný náběh na žaludeční vředy a kardio-vaskulární problémy jsem se, jako bývalý aktivní sportovec, rozhodl řešit po svém a to JÓGOU, specielně u Zdeňka Šebesty a Lenky Kovalové, tenkrát ještě v kurzu v Hledání na Hluboké ulici. Oční jóga, to byl ten drápek, kterým jsem se chytil. Navázaná přátelství, postupné pochopení ducha jógy a postupné zvládání blahodárných jejich účinků mě přivedly k absolvování cvičitelského kurzu a nastoupení dráhy učitele v našem KARAKALU. Je to už 11 let báječných zážitků, přátel a bez nadsázky mohu říct, dobrodružství. Uběhlo vice než 20 let a, světe div se, vředy ani infarkt se dosud nekonaly. Díky.


Člověk by měl žít s nadějí a očekáváním...a já se moc těším".

                                                                    S otevřenou náručí Váš Dalibor Kališ.

Dalibor předává své zkušenosti kolektivu seniorů, kteří se v naší Škole setkávají už několik roků. Vyučuje jógu také v Komorní Lhotce. Je báječným přítelem i do nepohody. Vždy velmi ochotně pomáhá i při důležitých činnostech v Oáze, kde je mužská ruka nezastupitelná.

 LenkaJ Large
LENKA JEŽOVÁ 
 
Mé první setkání s jógou byla technika dýchání – pránajáma, kdy jsem si po operaci snažila prodýchávat bolestivá místa. Zalíbily se mi myšlenky i celková filozofie jógy a se záliby se postupem času stala potřeba – vášeň. Poznala jsem, že praktikování jógy nejenže krásně protáhne celé tělo, ale člověk je i po psychické stránce více v pohodě a každodenní problémy řeší s větší lehkostí. Několikaleté návštěvy kurzů a pak nabídka stát se učitelkou jógy. Absolvovala jsem kurz učitel 3. stupně a pak i 2. stupně. Nyní dělám to, co si myslím, že má smysl – předávat lidem lásku k józe a k její filozofii. 
Věřte, že učím moc ráda a s velkou láskou".
 
Lenka vede kurzy pro dospělé, zprostředkovává komunikaci naší Školy se sdělovacími prostředky (rozhlas, tisk, televize aj.), pomáhá zpřístupnit široké veřejnosti naše materiály s jógovou tématikou.
 
 Zdenička Large
ZDENIČKA ŠENŠELOVÁ
 
Keď sme sa pred niekoľkými rokmi presťahovali zo Slovenska do Čiech, bolo to pre mňa zlomové obdobie a uzatvorenie jednej kapitoly života. A samozrejme s tým spojeného bilancovania. V snahe zlepšiť mnohé vo svojom živote, som sa v tom čase-zhodou náhod, či riadením osudu-dostala k jóge. Tu som pod starostlivým a láskyplným vedením svojich dvoch vzácnych učiteľov-Zdeňka Šebestu a Leničky Kovalovej pochopila, že jóga je niečo viac, než len starostlivosť o naše telo . A až prenikaním do tajov jogovej filozofie som sa postupne, hlavne sama na sebe, presviedčala o pravdivosti tohoto, viac ako 4OOO rokov starého učenia, ktoré nás v konečnom dosledku privádza spať, k nám samým. Rada by som svoje poznatky ďalaj rozširovala, protože jóga je tiež cesta, jak pomosť sebe i druhým, cesta k harmónii, fyzickej a psychickej rovnováhe a tým i k zdraviu. Preto som sa tiež rozhodla poznatky, ktoré som doposiaľ nadobudla predávat ďalej a r. 2011 som sa pridala k rade učiteľov Školy jogy Karakal.

„My a celý Vesmír máme společné věno, které je spolu vzájemně propojeno.
Když otřeseš třeba jen drobounkou květinou, pohneš tím hvězdou a nejenom jedinou.“

                                                                                                  Jaromír Skřivánek

Zdenička vede další skupinu seniorů, asistuje při výuce dětí. Nikdy neodmítne pomoc, když je potřeba. Má na starosti organizování prácí na zahradě, která se postupně zušlechťuje.

 Roman2
ROMAN VELECKÝ
 
Mé první jógové krůčky začaly ještě v době studií na vysoké škole. Ale opravdové přátelení se s jógou nastalo až po roce 1998, kdy jsem se zúčastnil semináře očních jógových technik ve Škole jógy KARAKAL. Potom jsem začal navštěvovat odpolední kurzy jógy. Mým velkým vzorem se stal její zakladatel Zdeněk Šebesta. 
Mé seznamování s jógou pokračovalo a v roce 2006 jsem úspěšně absolvoval kurs cvičitele jógy III. stupně. Pokračoval jsem v praxi s vedením kurzů a v roce 2009 jsem po složení závěrečných zkoušek ve Škole jógy KARAKAL získal osvědčení učitele jógy II. stupně.
Z doby mých jógových začátků jsem si odnesl jednu zkušenost, kterou asi nejlépe vystihuje jeden citát:
 
 
„Má-li se člověk otevřít pro něco nového, musí sebrat odvahu vykročit do neznáma a nedržet se úzkostlivě svých jistot.“ 
 
 
Roman vede kurzy pro dospělé ve Frýdku. Pomáhá při brigádách i dalších organizačních záležitostech, které jsou potřeba.

 

 

 

 Alenka Large
ALENKA MUSÁLKOVÁ

Přirozeností každého člověka je být šťastný. Pro každého je štěstí v něčem jiném. Většina z nás časem pochopí, že hledat ho „venku“ nemá smysl, protože to je štěstí pomíjivé. Práce na sobě je možná těžká, zdlouhavá, ale chtěla jsem na tuto cestu nastoupit. Přináší mi opravdovou radost a naplnění, i když vím, že jsem na samém začátku. Někdo moudrý řekl, že „cesta je cíl“. 
Cesta to není rovná, bez překážek, ale jsou tady i krásná místa, plná stejně krásných lidí. A já mám z té cesty nesmírnou radost.

„Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír.“
                                                                                                       Buddha

Alenka vede kurzy klasické jógy a také vyučuje hathajógu. Velmi často pomáhá při organizování pobytů. Báječně také zastane práci v kuchyni, kde nejen pomáhá, ale dokáže sama připravit velmi dobrá jídla. Dokáže snad úplně všechno – když je potřeba neváhá ani vylézt na střechu, když se musí natřít. Je báječným člověkem v našem kolektivu.

 Dáška Large
DÁŠA POHLUDKOVÁ
Józe se věnuji už několik let. Mám ráda pohyb, ale od dětství mě trápily zdravotní problémy. Přestože jsem se věnovala různým sportům, stále jsem hledala aktivitu, která není zaměřená ani na výkon, ani na rychlost, člověk ji dělá pro radost, aktivitu, kde vládne příjemná atmosféra. Po návratu ze studií mě vzala maminka na hodinu jógy ke Zdeňkovi Šebestovi. V 23 letech připadalo zbytečné učit se rozcvičku nebo kývat hlavou zleva doprava. Z každé hodiny jsem však odcházela odpočinutá a příjemně naladěná. A tak jsem postupovala od jednoho ročníku k druhému. Brzy se mi opět zlepšila fyzička. Protože jóga nejsou jen ásany, změnila jsem i svůj pohled na ostatní lidi, na sebe sama, na život vůbec. Dnes se cítím se mnohem vyrovnaněji. Za to všechno vděčím svým učitelům Zdeňkovi Šebestovi a Lence Kovalové, kteří nám předávají své zkušenosti a trpělivě, přátelsky a s láskou nás vedou dál. 
Jógu jsem začala cvičit ze zdravotních důvodů, ale našla jsem mnohem víc - výborné učitele, přátele a především nový pozitivní pohled na svět. Děkuji.
 

„Skutečné a bezpečné štěstí je mnohem spíše darem mysli a srdce než darem vnějšího světa.“                                 Josef Čapek

 

Dáška vyučuje dospělé, věnuje se ale také cvičení dětí s rodiči.  Stará se perfektně o úklid v celé Oáze. Díky ní je u nás vždy velmi hezky uklizeno a všichni, kteří k nám zavítají se u nás i proto cítí moc dobře.  

petr
PETR JANEK
 
První setkání s Karakalem proběhlo před léty na jednom z víkendových seminářů  na Morávce, od té doby jsem navštěvoval kurzy ve Frýdku a v raškovické Oáze. Lidské sdílení tady bylo a je jedinečné.

Sílu filosofiie a praxe jógy jsem objevoval postupně. Rozhodující byla  možnost sebepoznání, založená na vlastní zkušenosti a prožitcích. Než tuny teorie je  lepší gram vlastní praxe!

Ve světě plném každodenní změny jóga umožňuje udržování dynamické životní rovnováhy a zdraví, může pomoci otevřít bránu k vnitřnímu klidu a spokojenosti, k poznání vlastní podstaty.

Život je pak jiný.

Je to jako v té historce

Poutník stoupá s námahou k vrcholku hory a potkává mistra, který schází lehkým krokem.

"Jaké to je, mistře, když zažiješ osvícení?" Mistr se usměje a odhodí batoh. "Aha,  a co je pak? " Mistr si batoh zase dá na záda pokračuje v cestě.

A to je ono, už jsme totiž dávno to, čeho se snažíme dosáhnout. Teď pouze stačí vyjádřit svou jedinečnost. Naplno a s radostí, v každé chvíli,  jak jen to dokážeme nejlépe. Na této cestě nás jóga dobře vede.

Cítím hlubokou vděčnost ke všem lidem, kteří jsou s Karakalem spojeni.

"Výstup na každou horu začíná prvním vykročením dole na úpatí."

(přísloví)

eva
EVA NEVRLÁ
 
Začala jsem s jógou podobně jako mnoho ostatních – jako s tělesným cvičením. Postupně jsem se zajímala o další součásti jógy, zaujaly mě knihy Andrého van Lysebetha, Eduarda Tomáše a dalších. Chtěla jsem se jógou zabývat systematičtěji a tehdy jsem se dověděla o Škole jógy Karakal. Zde jsem našla nejen informace, ale i přátele, zážitky a mnoho dalšího. Hlavně poznání, že jóga přináší nasměrování – a zlepšení – ve všech oblastech života.

Dnes si dokážu vážit svého těla, více si vážím ostatních, lépe chápu smysl toho všeho kolem nás, dokážu se radovat ze života.

V soukromém životě se zabývám překladem knih o osobním růstu, což úzce souvisí s oblastí, která mně vnitřně zajímá nejvíc – lidská moudrost a poznání. Fascinuje mě, jak se starobylé učení jógy dokonale shoduje a doplňuje s moderními vědeckými poznatky.

„Radost vidět a rozumět, to je nekrásnější dar přírody.“

– Albert Einstein

Jógu vnímám nejen jako nástroj k udržení a zlepšení zdraví, k dosažení psychické vyrovnanosti a osobní spokojenosti, ale také jako nástroj sebepoznávání – a to je důležité, protože jak praví jiné rčení:

„Opravdu moudrý je ten, kdo pozná sám sebe.“

Jsem na začátku cesty a ráda ji budu sdílet s každým z vás.

 
 

DALŠÍ PŘÁTELÉ A SPOLUPRACOVNÍCI KARAKALU

 
Jitka-výřez Large
 JITKA MENŠÍKOVÁ 
 
Moje přátelství s jógou trvá již více než deset let. Jsem s ní šťastná hlavně proto, že jóga není náboženství ani sekta, ale CESTA. Někdy i kamenitá, přesto pokračuji a odměnou pak pro mě jsou prospěšné chvíle cvičení, setkávání se s milými lidmi z celé ČR a akce, kdy mohu pomoci. To vše mi život velmi obohacuje a dodává nadšení a šťávu do každého dne. 
 
 Přátelství je součást lidského štěstí."   Jen Werich  
 
Jitka je neoddělitelnou součástí našeho kolektivu. Zajišťuje velmi důležité zázemí Karakalu - stará se o rozmnožování výukových materiálů, vyřizuje všechny vaše objednávky. Dělá spoustu drobné, ale důležité kancelářské práce, která není na první pohled vidět, ale bez ní by byl chod naší Školy už nemyslitelný. Všechno, co dělá, dělá s velkým zaujetím a tak i moc dobře a perfektně.
 Broňka1
BROŇKA MYNÁŘOVÁ 
 
Můj život se změnil, když jsem na své cestě potkala Karakal. Získala jsem krásné přátelství ve vzácném společenství stejně naladěných lidí. Při mém prvním setkání v Oáze natáčel „Český rozhlas Ostrava“ reportáž a tak jsem se dostala do rádia. Mé druhé setkání v Oáze provázelo natáčení „Internetové televize Polar“ a tak jsem se dostala do televize. Při mé první jógové technice „Vesmírné koupeli“ jsem se dostala do nebe. Následně „Dynamické meditace“ mě roztančily i bez zlatých střevíčků. Ty jsem ostatně vyměnila za boty „pohorky“. Dnes už vím, že jsou dva vynikající lékaři, lékař Levá noha a lékař Pravá noha. A to všechno díky jen za laskavého vedení Zdeňka Šebesty. Můj zdravotní stav se vyladil, psychika zklidnila a objevuji hlouběji mé vnitřní duchovní Já. Pravidelné setkávání s báječnými přáteli, pravidelné cvičení a meditace mi vrátili chuť a radost ze života.Za laskavého vedení Lenky Kovalové jsem ušila polštářky a přehozy do jednotlivých pokojů V Oáze, jsou rozlišené barevně a taky dle čínských znamení zvěrokruhu. Je to jen malá odměna za to, co pro moje zdraví Karakal udělal a dělá.

„Pane dej mi jasnou mysl, abych se dokázal smířit s tím, co změnit nemohu, abych měl odvahu změnit to, co změnit mohu a abych to dvojí vždycky rozeznal".                                                                            František z Assisi 

Broňka nejenže ušila a šije překrásné přehozy a polštáře do pokojů, ale je úžasným člověkem, který opravdu pomáhá tam, kde je potřeba. V tuto chvíli se naprosto dokonale stará o zázemí kuchyně a je radost pozorovat, že jí to baví a tím odvádí perfektní práci.
 Marek2 Large
 
MAREK MIČULKA

Kdysi dávno jsem se vydal na cestu, veden vnitřním nutkáním něco se dozvědět o světě, o sobě, o vesmíru. Hledal jsem v dálkách, v pouštích, velehorách, pěšky a pár let v sedle. Viděl jsem a zažil mnoho dobrého i zlého a vše mi něco dalo. Vesmír má ale smysl pro humor, možná je to přirozená spirála života, že po návratu domů jsem našel nejvíce odpovědí a moudra asi pět domů vedle, na stejné ulici, kde jsem se narodil a prožil dětství. U mých učitelů Zdeňka a Lenky a kolektivu Školy jógy KARAKAL.

 „Život je most, a proto na něm nestav domy.“        Buddha

Marek se zatím nepodílí na vedení kurzů, ale o to víc se stará o hospodářské zázemí především Oázy v Raškovicích. Když je potřeba cokoli z těžší práce udělat, je to především on, kdo se na ní podílí. Také má na starosti organizaci brigád a zajišťování  technického chodu celého objektu a že toho není málo, jistě si umíte představit. 

Je na něm úžasné, tak jako u všech přátel, kteří nějakým způsobem přidají ruku k dílu, že umějí něco udělat pro druhé, aniž by za to něco očekávali.

 

Markovi, všem učitelům i přátelům patří veliký dík.