SVĚTLA A STÍNY NA CESTĚ - Lenka Kovalová, Zdeněk Šebesta

SVĚTLA A STÍNY NA CESTĚ - Lenka Kovalová, Zdeněk Šebesta

Kniha, která inspiruje k zastavení a zamyšlení se nad svým dosavadním životem, zda by se dal zlepšit a jak by bylo nejlepší pokračovat dále.
250,- Kč
ZASTAVENÍ NA CESTĚ - Lenka Kovalová, Zdeněk Šebesta

ZASTAVENÍ NA CESTĚ - Lenka Kovalová, Zdeněk Šebesta

Kniha vám nabízí pomoc na vaší vlastní CESTĚ a připomíná, že: „Každý den je nejkrásnější den vašeho života.“
220,- Kč
ANATOMIE JÓGY

ANATOMIE JÓGY

Nabízí k hlubšímu zamyšlení souhrn základních informací o tom, jak JÓGA vnímá mechanizmus našeho žití. Radí nám, jak bychom se měli chovat na naší další cestě životem, aby byla bezpečná a příjemná. Seznamuje nás s řadou důležitých pojmů, s kterými jsme se buď nesetkali nebo kterým jsme zatím nevěnovali dostatečnou pozornost.
Tato skripta by si měl přečíst každý, kdo hledá hlubší smysl svého života a chce se nad svým dosavadním životem zamyslet.

150,- Kč
PRVNÍ SETKÁNÍ S JÓGOU

PRVNÍ SETKÁNÍ S JÓGOU

Nově přepracované druhé vydání. Je určeno novým zájemcům o jógu a lze jej považovat za jakýsi „Slabikář jógy“. Seznamuje čtenáře s tzv. RÁDŽAJÓGOU (královskou jógou) a ukazuje mu možný začátek cesty za poklady, které jsou uloženy v tajemné komnatě na jejím konci. Seznamuje jej se základy jógy, a jednou z cest, na které si může zkvalitnit a obohatit svůj život.
150,- Kč
DRUHÉ SETKÁNÍ S JÓGOU

DRUHÉ SETKÁNÍ S JÓGOU

Další pokračování ve výuce jógy naším systémem, který je vhodný pro každého. Od jednoduchých ásan se dostáváme k pokročilejším. Stále je i druhý ročník spíše přípravou na skutečné jógové cvičení. Setkáte se zde také již se základy koncentračních a meditačních technik.

150,- Kč
TŘETÍ SETKÁNÍ S JÓGOU

TŘETÍ SETKÁNÍ S JÓGOU

Třetí pokračování ve výuce jógy naším systémem. I třetí ročník je pořád přípravou na skutečné jógové cvičení. Naučíte se kouzelnou rozcvičku Pozdrav měsíci a dovíte se základy věci o Bhavagadgítě i Jógasútrach.

150,- Kč
ČTVRTÉ SETKÁNÍ S JÓGOU

ČTVRTÉ SETKÁNÍ S JÓGOU

Čtvrté setkání s jógou nám nabízí kromě nových ÁSÁNŮ osvědčenou sestavu proti bolestem páteře, rady jak se zdravě stravovat a další setkání s královnou PRÁNÁJÁMY s NÁDÍ ŠODHÁNOU třetího stupně. Seznámí nás s ušlechtilými gesty - MUDRAMI a poradí nám, jak zlepšit naše pozitivní myšlení - jak praktikovat trénink sattvického cítění.

150,- Kč
PÁTÉ SETKÁNÍ S JÓGOU

PÁTÉ SETKÁNÍ S JÓGOU

Páté setkání s jógou je učebnicí bohatou na rady, jak zlepšit svůj život. Je tu celá řada technik, jejichž provádění nám dlouhodobě zachová mládí a zpomalí stárnutí. Seznámíme se zde s tajemnými silami v našem těle (ČAKRAMI) a získáme informace, jak nám mohou pomoci udržet si mladistvou svěžest. Je tu další setkání s královnou PRÁNÁJÁMY (NÁDÍ ŠODHÁNOU 4. stupně) a řadou dalších zajímavých ÁSÁNŮ.

150,- Kč
OSMÉ SETKÁNÍ S JÓGOU

OSMÉ SETKÁNÍ S JÓGOU

Co je dobré pro jednoho, nemusí být dobré pro druhého. Toto setkání nám nabízí další škálu technik pro každodenní využití k rozvoji vlastní osobnosti ve všech jejích vrstvách, ať už MEDITACI V CHŮZI, ARTETERAPII, přibližuje nám široké možnosti využití LABYRINTU, a jiné, ale představuje nám krátce také výrazné osobnosti naší domoviny, které po cestách jógy ušly velký kus, a nabádá nás, abychom se s nimi a jejich a "odkazem" seznámili blíže.
150,- Kč
SEDMÉ SETKÁNÍ S JÓGOU

SEDMÉ SETKÁNÍ S JÓGOU

Sedmé setkání s jógou se nás snaží přiblížit k té části RADŽAJÓGY, která je obecně nazývána jógou VNITŘNÍ - ANTAR JÓGA. Prohlubuje znalosti a dovednosti v předchozích dílech získané a přidává další, které směřují k nalezení klidu a harmonické rovnováhy ať už ve vztahu k sobě samému, či k našemu okolí. Ukazuje nám ale také, jak neoddělitelně jsou spjaty FYZICKÉ a ENERGETICKÉ tělo a věnuje značnou pozornost technikám VNĚJŠÍ i VNITŘNÍ PRÁNÁJÁMY.
150,- Kč
ŠESTÉ SETKÁNÍ S JÓGOU

ŠESTÉ SETKÁNÍ S JÓGOU

Pokračujeme v prohlubování a rozšiřování znalostí a dovedností ať už při práci s tělem, budeme se více věnovat IMUNITNÍMU SYSTÉMU, v oblasti pránájámy se zde dostáváme k výrazným technikám KAPALABHÁTI A BHASTRIKA, seznámíme se s velmi užitečnou technikou, kterou můžeme využít v každodenním běžném životě například pro prakticky okamžité vyladění naší osobnosti, redukci únavy a projevů stresu - AUTOGENNÍ TRÉNINK.
150,- Kč
KLÍČ K BRÁNĚ POZNÁNÍ

KLÍČ K BRÁNĚ POZNÁNÍ

Nabízí poznatky a zkušenosti s různými formami meditací. Tyto techniky jsou v poslední době vyhledávány stále větším počtem lidí. Vědeckými výzkumy se došlo k poznání, že meditační praktiky působí pozitivně na psychický stav člověka a při pravidelném praktikování mají vliv na prodloužení našeho života o pět až deset let.

150,- Kč
SVĚT PRÁNÁJÁMY

SVĚT PRÁNÁJÁMY

Nás seznamuje se základními informacemi o spolupráci s Vesmírnou energií. Radí nám, jak si zachovat zdraví, jak je případně znovu obnovit, jak zpomalit proces stárnutí.

150,- Kč
KLÍČ K PROVÁDĚNÍ VNITŘNÍHO ÚKLIDU

KLÍČ K PROVÁDĚNÍ VNITŘNÍHO ÚKLIDU

Jednou z příčin předčasného stárnutí je zanášení našeho těla toxickými látkami a dalšími nečistotami tělesnými i duševními. "Klíč", nabízí systém pravidelného úklidu, který pokud jej budeme dodržovat nás ochrání od předčasného stárnutí.
150,- Kč
CO A JAK JÍST NEBO NEJÍST - problematika stravování

CO A JAK JÍST NEBO NEJÍST - problematika stravování

Nabízí přehled různých současných i dřívějších filozofií o stravování (rady, recepty jednoduchých a zdravých jídel, literatura, co jíst, kdy jíst, jak jíst).

150,- Kč
MOZKOVÝ JOGGING

MOZKOVÝ JOGGING

Je nové "sportovní" odvětví, které v současné době proniká do celého světa a to na vědeckém podkladě. Vyplývá z poznatku, že stejně, jak si můžeme posílit srdce a krevní oběh pravidelným cvičením, můžeme i svůj mozek pravidelným tréninkem přimět k výkonům, které si dnes možná ani neumíme představit.

150,- Kč
OČNÍ CVIKY

OČNÍ CVIKY

Jsou skripta, která nabízejí dlouhodobě vyzkoušené rady a promyšlený postup, jak odstranit nebo zlepšit zejména prostou dalekozrakost nebo krátkozrakost. Z obsahu vyňato: Každodenní rozcvička očních svalů, pránický obklad REIKI, čtení, jak vás ve škole neučili, mini jóga zraku, atd. S ohledem na specifičnost léčení je pro výuku vhodný kontakt s učitelem.

150,- Kč
REFLEXNÍ TERAPIE NOHOU

REFLEXNÍ TERAPIE NOHOU

Nabízí jednu z nejjednodušších a současně nejprogresivnějších technik lidem, kteří se chtějí zodpovědně starat o své zdraví.

150,- Kč
REFLEXNÍ TERAPIE RUKOU

REFLEXNÍ TERAPIE RUKOU

Čerpá z tradice východní medicíny a je nezastupitelným doplňkem "Reflexní terapie nohou". Umí zastavit bolest, pomáhá při léčení.

150,- Kč
Žena zdraví, mládí, krása 1. díl

Žena zdraví, mládí, krása 1. díl

Ve skriptech: „ŽENA, MLÁDÍ, ZDRAVÍ, KRÁSA“ jsou vesměs rady o tom, jak zpomalit stárnutí, jak si udržet zdraví a krásu. Jsou převzaty z oblasti jógových zkušeností, doplněných o nejnovější vědecké poznatky. Naše skripta jsou určena těm ženám, které nelpí na předsudcích a jsou ochotny si naše návody a doporučení vyzkoušet. Jsme přesvědčeni, že nám pak potvrdí, že jsme měli pravdu a naše poznatky budou doporučovat dále.

150,- Kč
Žena zdraví, mládí, krása 2. díl

Žena zdraví, mládí, krása 2. díl

Ženy jsou krásné převážně až do odchodu z tohoto světa, ale rok od roku jim to prý dává více práce před zrcadlem. Každý člověk, jak stárne, musí na sobě víc a více pracovat, chce-li stáří zpomalit. Nevíme, zda je vám 16 nebo 90 let, ale věříme, že když ne všechny, tak alespoň některé z našich rad ve skriptech, vám poskytnou potřebné informace, jak obohatit svůj další život, aby byl hezčí pro vás i vaše okolí.

150,- Kč
SETKÁNÍ S JÓGOU PRO UČITELE DĚTÍ – 1. díl

SETKÁNÍ S JÓGOU PRO UČITELE DĚTÍ – 1. díl

Je určen učitelům základních a mateřských škol, aby se mohli seznámit se základy jógy v potřebném rozsahu pro spolupráci s dětmi.

150,- Kč
SETKÁNÍ S JÓGOU PRO DĚTI – 2A díl

SETKÁNÍ S JÓGOU PRO DĚTI – 2A díl

Rady a doporučení, jak využít poznatky jógy pro práci s dětmi předškolního věku (rady, návody, relaxační a rehabilitační pohádky, říkanky, hravá cvičení, arteterapie, atd.).

150,- Kč
SETKÁNÍ S JÓGOU PRO DĚTI – 2B díl

SETKÁNÍ S JÓGOU PRO DĚTI – 2B díl

Rady a doporučení, návody, jak spolupracovat s dětmi školního věku s využitím poznatků jógy (zásobník ásanů, dynamická cvičení, arteterapie - kresba mandal, cviky v průběhu vyučování, atd.).

150,- Kč
KAYA-KALPA, techniky omlazování 1. díl

KAYA-KALPA, techniky omlazování 1. díl

Moderní věda dnešních dnů i pragmatické poznatky a zkušenosti starých Mistrů z dob dávno minulých nabízejí rady, jak prodloužit svůj život do velmi vysokého věku, jak zpomalit stárnutí.

150,- Kč
KAYA-KALPA, techniky omlazování 2. díl

KAYA-KALPA, techniky omlazování 2. díl

Začít na sobě pracovat ve třiceti není příliš brzy, začít v šedesáti není ještě pozdě. Pokračování technik - nabízejících zpomalení stárnutí.

150,- Kč
KAYA-KALPA, techniky omlazování 3. díl

KAYA-KALPA, techniky omlazování 3. díl

Skripta navazují na předchozí dva díly. Další rady a doporučení, které nabízejí nové možnosti, jak zůstat mladý i ve vysokém věku.

150,- Kč
SLABIKÁŘ PRO SENIORY

SLABIKÁŘ PRO SENIORY

je první částí rad a doporučení, jak zlepšit svůj zdravotní stav a zpomalit stárnutí, rad z oblasti jógových pragmatických zkušeností doplněných o nejnovější vědecké poznatky.
V „Slabikáři“ se dočtete, jak provádět každodenní „Rozhovor s vlastním tělem“, jak provádět kvalitní a účinná cvičení vsedě na židli, jak správně dýchat, ale hlavně, jak pozitivně myslet, neboť: „Scénář svého života si píšeme každý sám.“

150,- Kč
ČÍTANKA PRO SENIORY

ČÍTANKA PRO SENIORY

Navazuje na „Slabikář jógy pro seniory“. I jejím cílem je naučit starší lidi udělat vše pro to, aby jejich stáří bylo příjemným údobím jejich života. Z řady zajímavých rad a doporučení lze vyzvednout seznámení se s „Pramenem mládí“, přiblíží nám, jak z tohoto kouzelného pramene čerpat. Jedná se o tantrické cviky starodávné vědy o omlazování - KAYA-KALPA, které jsou plně funkční, pokud je pravidelně provádíme. V „Čítance“ se také naučíme správně odpočívat a dozvíme se řadu dalších doporučení pro zlepšení našeho zdravotního stavu.

150,- Kč
UČEBNICE PRO SENIORY

UČEBNICE PRO SENIORY

Je třetí částí rad a doporučení, jak žít dlouho a šťastně. Celá skripta jsou prostoupena radami, „Jak si vychutnat život“. Jsou zde doporučení, jak rychle a cíleně odstranit některé potíže pomocí reflexní terapie nebo zlepšit či udržet zdravotní stav pomocí chůze.Seznámíte se s „Programem dlouhodobého života“ a řada dalších zajímavostí, jako např. přehled světových osobností, které se dožily více než 80ti let.
Skripta pro seniory (1.-3. díl) byla odborníky v dané problematice hodnocena velmi vysoce a seniorům doporučena.

150,- Kč