ANATOMIE JÓGY

Nabízí k hlubšímu zamyšlení souhrn základních informací o tom, jak JÓGA vnímá mechanizmus našeho žití. Radí nám, jak bychom se měli chovat na naší další cestě životem, aby byla bezpečná a příjemná. Seznamuje nás s řadou důležitých pojmů, s kterými jsme se buď nesetkali nebo kterým jsme zatím nevěnovali dostatečnou pozornost.
Tato skripta by si měl přečíst každý, kdo hledá hlubší smysl svého života a chce se nad svým dosavadním životem zamyslet.

Obsah
PŘEDMLUVA
VESMÍR - TO JSME MY
(VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ VESMÍR)
OD TEMNOTY KE SVĚTLU- TRÉNINK
SATTVICKÉHO CÍTĚNÍ (GUNY)
JSEM PĚTKRÁT (LIDSKÉ TĚLO)
(PANČA KÓŠA - PĚT OBALŮ ČLOVĚKA)

Specifikace

  • Cena: 150,- Kč
  • ANATOMIE JÓGY