Program a podmínky studia

1. Charakteristika, cíl kurzu a jeho časový průběh:

Kurz je zaměřen na hlubší rozšíření teoretických a praktických znalostí v oblasti jógy potřebných pro kvalifikaci lektor jógy II. třídy. Účastníci školení budou prohlubovat vědomosti o jógových technikách, filosofii jógy, základech anatomie, fyziologie, psychologie, pedagogiky, hygieny sportu, zdravého stravování a právních aspektů výuky jógy. Své celoživotní zkušenosti Vám budou předávat zkušení lektoři Zdeněk Šebesta (60 let jógové praxe), Lenka Kovalová (20 let jógové praxe), Mgr. Dana Mořkovská, (18 let jógové praxe), MUDr. Ilona Paseková, MUDr. Zdena Šenšelová, Bc. Lenka Chamrádová, Mgr. Petra Golová a další. Výuka je rozložena do devíti víkendových seminářů o celkovém rozsahu 165 vyučovacích hodin. 

Podmínkou pro závěrečný pohovor bude účast uchazeče na všech seminářích a písemná práce na dohodnuté téma ve stanoveném rozsahu. (O případných výjimkách z účasti na seminářích – ze závažných důvodů – rozhodne po individuálním posouzení vedení Školy jógy KARAKAL.) Osvědčení pro kvalifikaci Lektor jógy II. třídy bude předáno po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek.
Časový rozvrh 1. semináře: pátek 18.00 – 21.00 hodin (registrace 17.00 – 18.00 hod.), sobota 08.00 – 21.00 hod., neděle 8.00 – 16.00 hod. Časové rozvrhy dalších seminářů budou vždy aktuálně upřesněny s dostatečným časovým předstihem.

2. Kriteria pro účast na kurzu:

Uchazeč o kvalifikaci cvičitele/učitele jógy II. třídy se k účasti na kurz může přihlásit za předpokladu, že dosáhl věku 21 let, má dosažené minimálně úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou a jógovou praxi alespoň 5 let (předloží doporučení svého učitele s prohlášením o délce jógové praxe). Při nesplnění některého z kritérií nabízíme v případě zájmu možnost zúčastnit se výuky, bez možnosti získání osvědčení – po předchozí domluvě.

3. UČEBNÍ OSNOVA

A. OBECNÁ ČÁST:
Základy anatomie a fyziologie:
Lidské tělo obecně, kostra, kosti, klouby, svalová soustava, vnitřní orgány, srdeční, cévní, lymfatické okruhy, dechové ústrojí, nervová soustava, ostatní systémy.
 
Fyziologie:
Energetický metabolismus, hormonální systém, látkové řízení, nervy, mícha, termoregulace, stres a adaptace.

Pedagogika cvičebního procesu:
Cíl vyučovacího procesu obecně a následně se zaměřením na věkové skupiny (děti, mládež, dospěli, senioři), jóga, její možnosti a prostředky, vyučovací metody, formy, techniky.

Psychologie:
Význam psychologie v józe, základní pojmy, osobnost, metodika výuky jógy, kvantová psychologie.

Zdravověda, první pomoc:
Řešení naléhavé situace při aktivitách jógy (infarkt, mozková příhoda, epilepsie, astmatický záchvat, atp.), první pomoc obecně a při zraněních.

Právní problematika:
Občanský zákoník a odpovědnost daná zákonem, odpovědnost za způsobenou škodu.

Hygiena, stravování:
Hygiena obecně z pohledu jógy, zásady správné životosprávy, jóga a stravování (strava tamasická, radžastická, sattvická), vegetariánství, makrobiotika, krevní skupiny, dělená strava, vitamíny a minerály, půst, hladovka, hladovění, jak, kdy a co jíst.

Teorie a praxe cvičitele jógy
Pohybová úroveň, kultura projevu, osobnost učitele.


B. SPECIÁLNÍ ČÁST

Úvod do jógy, jógové názvosloví
Co jóga je a co nám v současnosti nabízí, historie jógy a osobnosti jógy. Co může jóga nabídnout tělovýchově, sportu, zdravotnictví, kultuře. Jógové názvosloví.

Anatomie jógy
Vnější a vnitřní Vesmír, Panča kóša (pět obalů člověka), Guny (tamas, radžas, sattva), Čakry (energetická centra v lidském těle), Nádis (cesty prány v lidském těle)

Přehled jógových cest
A: Hlavní cesty: Radžajóga (Aštangajóga), Karmajóga, Džňanajóga, Bhaktijóga
B: Ostatní, další možné cesty: Hathajóga, Tantrajóga, Mantrajóga, Jóga pozornosti, Nádajóga (Jóga zvuku), Górakšašatakam (šestistupňová jóga), Asparšajóga (cesta uskutečnění), Krijajóga, Jóga podle Iyengara, Jóga-Pilates a další.

Etické aspekty jógy
Jáma (varování, zákazy, ale též rady jak žít v souladu s celým světem)
Nijáma (doporučení, příkazy, ale též rady jak žít v souladu sám se sebou)

Ásany – jógové pozice (polohy) a další jógové techniky
Význam, smysl a přínos cvičení ásanů, členění ásanů, kritéria členění, průpravná cvičení jako příprava na práci s ásany, dynamická část jógových cvičení (Súrja namaskar, Čandra namaskar, Tibetské rity).

Relaxace
Druhy relaxace, metody a techniky relaxačních cvičení a jejich provádění.

Pránájáma – techniky dechu
Podstata pránájámy, Pránájáma – základy a praxe obecně, dechový test, techniky „vnitřní“ pránájámy, techniky „vnější“ pránájámy (Nádí šodhána, Kapálabháti, Bhastrika,Udždžaji, Bráhmarí, Sítkarí, Šítalí, Plávini, Murčha atd.).

Pratjáhára – ovládání smyslů
Cíle a metody pratjáháry, Pratjáhára v dnešní době, obecné podmínky pro práci s pratjáhárou.

Dhárana - koncentrace
Co je koncentrace a čím se liší od meditace, techniky soustředění se na zvolený bod koncentrace, příčiny nezdarů při koncentrační praxi.

Dhjána – meditace
Podstata a cíle meditace, techniky meditace (meditace v klidu, práce s mantrou, meditace v chůzi, dynamická meditace, arteterapie jako meditace, muzikoterapie) pohledy současné vědy na techniky meditaci.

Šatkarmy, krije, očistné techniky
Smysl a cíl provádění, členění (néti, dhautí, naulí, bastí, kapálabháti, trátaka).

Bandhy a mudry (závory a symboly)
Význam, členění, postupy provádění.

Jógová praxe obecně a se zřetelem k věku
Věk a možností pohybové aktivity, dětství a jóga, dospělost a jóga, senioři a jóga.

4. Místo konání kurzu, stravování a noclehy:

Místo konání: Přednáškové i cvičební části kurzu se budou provádět v učebních prostorách Školy jógy KARAKAL v Oáze zdravého a šťastného života v Raškovicích. Adresa: Raškovice 241, 739 04 Pražmo.
Strava: vegetariánská (1. seminář: PÁ – večeře, SO – snídaně, oběd, večeře, NE - snídaně, oběd).
Noclehy: Nabízíme Vám možnost noclehu v jednotlivých pokojích pro 2-3 účastníky.

5. Úhrada za kurzy:

Cena za jednotlivý seminář (vždy pátek až neděle - včetně stravy a noclehu) činí 2 450,- Kč. Platba může být uhrazena vždy za každý seminář samostatně, se splatností 7 dní před jednotlivými termíny setkání.
Celková cena celého školení činí 22 000,- Kč. Při úhradě celého kurzovného nejpozději do 18. září 2017 (termín připsání platby na účet či hotovostní platby) je cena kurzu snížena na 20 000,- Kč. Kurzovné můžete zaslat složenkou typu C na adresu Lenka Kovalová - škola jógy Karakal, Raškovice 241, 739 04 Pražmo nebo převodem na účet číslo 176952849/0300, ČSOB Frýdek-Místek - variabilní symbol pro identifikaci platby - uvádějte svůj datum narození a jako poslední číslo kurzu – 9 (příklad var. s. 2205599, narození: 22. května 1959), specifický symbol je pořadové číslo semináře (u závěrečného semináře je pořadové číslo 9). Pokud se přihlášený nemůže zúčastnit kurzu z důvodu nemoci (lékařské potvrzení o nemoci) nebo vážné rodinné události, kurzovné vrátíme. Vaše dotazy Vám rádi zodpoví: Odborné - Lenka Kovalová, tel: 607 720 251, organizační - Lenka Chamrádová, tel: 737 617 841, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

6. Další informace:

Ve výukových prostorách Oázy zdravého a šťastného života je k dispozici kompletní sociální zařízení (umyvadlo, WC, sprcha) jednoduché pokoje, zpravidla pro 2 – 3 účastníky. Podložku na cvičení v jógovém sále máte u nás k dispozici. Za poplatek je po domluvě k dispozici sauna.
Dopravní dostupnost hromadnou dopravou: do Frýdku-Místku autobus/vlak, z Frýdku-Místku do Raškovic: autobus směr Raškovice, popř. Morávka, autobusová zastávka: RAŠKOVICE KAPLE, (popř. u některých spojů, které zde nestaví - RAŠKOVICE ŠKOLA) poté projít mezi rodinnými domky směrem dolů k fotbalovému hřišti, vstup do „OÁZY“ je od hřiště vlevo (od zastávky RAŠKOVICE-KAPLE cca 400 metrů).
GPS: 49°37'8.212"N, 18°28'40.803"E .Informace o Škole jógy KARAKAL najdete na www.joga-karakal.cz.


Přihlášku s dokladem o dosaženém vzdělání a doporučením svého učitele s prohlášením o délce jógové praxe prosím zašlete vyplněnou zpět na poštovní adresu:
Lenka Kovalová - škola jógy Karakal, Raškovice 241, 739 04 Pražmo nebo na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., (při zaslání e-mailem předloží při registraci k nahlédnutí originály příloh) nejpozději však do 1. září 2017. Přihláška je platná po úhradě prvního semináře (připsání platby na účet, popř. platba v hotovosti).