Z minulých ročníků

 

ŠKOLENÍ UČITELŮ JÓGY II. TŘÍDY, PODZIM 2009


 

Rok se s rokem sešel a škola jógy KARAKAL pokračuje ve vyučování budoucích učitelů jógy. Poté, co na podzim 2008 a na jaře 2009 úspěšně proběhly semináře pro cvičitele (učitele) jógy III. třídy, v září 2009 navázal seminář pro cvičitele (učitele) jógy II. třídy. Na rozdíl od certifikátu III. třídy, který platí časově omezenou dobu, certifikát druhé třídy již nemá časové omezení. Odpovídajícím způsobem se tedy zvýšila náročnost závěrečných zkoušek. Ten, kdo to myslí vážně, dobře ví, že získání certifikátu není cíl, ke kterému směřuje, ale teprve začátek cesty. A proto kvalifikace II. třídy je výzvou, aby dále prohluboval své teoretické a praktické vědomosti.


Účastníci dorazili z různých koutů republiky – z míst blízkých, i hodně vzdálených. Mnozí byli absolventi z KARAKALU, ale připojily se i úplně nové tváře. Vytvořil se krásný kolektiv. Společný zájem a momentálně i společný cíl všechny stmelil. K výborné náladě určitě přispěly i dobrůtky, které nám na občerstvení a pro posílení s láskou připravovala naše milá Věrka Schönvická.


Ozvaly se dokonce hlasy s prosbou, aby se do budoucna pořádala společná setkání, kde by si učitelé mohli vzájemně vyměňovat zkušenosti a zejména poradit se se svými zkušenými učiteli. To přání nezůstalo ojedinělé a tak je velmi pravděpodobné, že se podobná setkání v budoucnu uskuteční, neboť začínající učitelé dobře vědí, že získávat zkušenosti a postupovat po cestě poznání dále, mohou zejména v součinnosti s učiteli s bohatou praxi.


Těšíme se na Vás a možná i vy budete mít jednou radost ze získaných rad a zkušeností na školení, ale také i z drobných dárků, které Vám Škola jógy Karakal přichystá jako v tomto případě, kdy si účastníci odnášeli domů úsměvné a zajímavé tablo.

 

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

 


ŠKOLENÍ UČITELŮ JÓGY III. TŘÍDY, PODZIM 2008


 

V listopadu 2008 uskutečnila Škola jógy KARAKAL jako držitel akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Kurz cvičitelů jógy III. třídy a udělila 21 absolventům z Domažlic, Prosetína, Vysokého Mýta, Olomouce, Rožnova pod Radhoštěm, Třince, Ostravy, Frýdlantu nad Ostravici, Janovic, Dobré a Frýdku – Místku Osvědčení o odborné způsobilosti cvičitelů jógy III. třídy s celostátní platností.


Tato setkání byla prosycena velmi pohodovou, přátelskou a příjemnou atmosférou. A tak, kromě toho, že se budoucí učitelé mohli dozvědět spoustu užitečných informací, rad a cenných zkušeností, získaných mnohaletou – a v případě Zdeňka Šebesty bezmála padesátiletou – zkušeností se studiem a vlastním praktikováním jógy - dokázali rovněž sami sebe obohatit - vytvořit atmosféru prosycenou pozitivní energií, navázat nová přátelství, vyměnit si i mezi sebou navzájem své vlastní zkušenosti.

Žáci absolvovali řadu zajímavých přednášek nejenom o problematice jógy, ale získali také spoustu praktických i teoretických informací a doporučení z lékařské oblasti a nakonec i hodnotné, odborné rady z právní sféry. Všichni, kdo chtěli svoji účast na tomto školení završit získáním kýženého Osvědčení, museli rovněž prokázat své teoretické i praktické vědomosti a vypracovat seminární práci na dané téma. Ve finále se to všem skutečně podařilo. A radost byla na obou stranách. Absolventi se radovali z úspěchu a učitelé pak měli velkou radost z toho, že všichni žáci věnovali přípravě ke zkouškám maximální pozornost a péči. Některé seminární práce byly velmi vysoce hodnoceny.


Také budete mít možnost setkat se osobně s učitelem, jakým je Zdeněk Šebesta. S člověkem, který dovršil 80 let a jemuž vitalitu, energii, vytrvalost a houževnatost mohou závidět mnozí mnohem později narození. S člověkem, pro kterého jóga není jen módním trendem, ale cestou, po které jde bezmála 50 let. A zda je tato cesta skutečně synonymem zdravého a šťastného života, se můžete na vlastní oči a uši sami přesvědčit. Můžete s ním hovořit, můžete se od něj učit, můžete hledat odpovědi na své otázky. Pro nás, kteří máme tu čest se s ním setkávat, je nesmírnou inspirací a neocenitelným učitelem.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8